Dato for udgivelse
18 Oct 2012 13:46
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0223435
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Meddelelse om antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af ethanolamin med oprindelse i  Amerikas Forenede Stater og om delvis genoptagelse af en antidumpingundersøgelse samt evt. godtgørelse eller fritagelse for den endelige antidumpingtold for varer fremstillet af Dow Chemical.


Europa-Kommissionen har i EU-tidende C 314 af 18. oktober 2012 offentliggjort en meddelelse om antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af ethanolamin med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om en delvis genoptagelse af antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af ethanolamin med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

Den Europæiske Unions Ret ("Retten") har annulleret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 54/2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ethanolamin med oprindelse i Amerikas Forenede Stater for så vidt angår Dow Chemical Company ("Dow Chemical" eller "den berørte virksomhed").

Der bør derfor ydes godtgørelse af eller fritagelse for den endelige antidumpingtold, der er blevet betalt i henhold til forordning (EU) nr. 54/2010 på importen til Den Europæiske Union af ethanolamin (toldtariffens pos. 2922 11 00 10, 2922 12 00 10 og 2922 13 10 00) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US), fremstillet af Dow Chemical (TARIC-tillægskode A115).

Anmodninger om godtgørelse eller fritagelse indgives til de regionale skattecentre.

Kommissionen har besluttet at genoptage antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af ethanolamin.

Der henvises til teksten i meddelelse (2012/C 314/10).