Dato for udgivelse
12 Oct 2012 11:42
Til
Importører mv
Sagsnummer
07-072255
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af afgørelse 2008/577/EF om godtagelse af de tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland.


Kommissionen har ved afgørelse (2012/629/EU) offentliggjort i EU-tidende L 277 af 11. oktober 2012 ændret afgørelse 208/577/EF om godtagelse af de tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat (toldtarffens pos. ex 3102 29, ex 3102 30, ex 3102 40, ex 3102 60, ex 3102 90, ex 3105 10, ex 3105 20, ex 3105 51, ex 3105 59 og ex 3105 90) med oprindelse i Rusland (RU).

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i (2012/629/EU).

Forordningen træder i kraft den 12. oktober 2012.