Dato for udgivelse
11 Oct 2012 10:43
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0167270
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af forordning (EF) nr. 91/2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 924/2012 offentliggjort i EU-tidende L 275 af 10. oktober 2012 ændret forordning (EF) nr. 91/2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål (toldtariffens pos. ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 og ex 7318 22 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændringen henvises til tektsten i forordning (EU) Nr. 924/2012.

Forordningen træder i kraft den 11. oktober 2012.