Dato for udgivelse
9. oktober 2012
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-0215810
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé

Kommissionens gennemførelsesforordning om tarifering af adgangsarmbånd (konfektionerede varer).


Kommissionen har den 6. august 2012 vedtaget forordning (EU) nr. 894/2012 (offentliggjort i EU-Tidende nr. L 264 af 29. september 2012) om tarifering af adgangsarmbånd (konfektionerede varer) under pos. 6307 90 98.

Forordningen træder i kraft den 19. oktober 2012.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en forordningen kan dog fortsat benytte i en perioden på 60 dage efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende varer.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret