Dato for udgivelse
09 Oct 2012 10:45
SKM-nummer
SKM2012.558.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-242646
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, grundværdi, forkert vurderingsgrundlag
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2007 med henblik på nedsættelse.

Efter anmodning fra ejer har SKAT forelagt sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien og grundværdien (med konsekvens for den omberegnede grundværdi) for ejendom A pr. 1. oktober 2006 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9 og
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit A

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit D

Ejendommen A er et ubebygget areal på 2.457 m² som er beliggende i landzone.

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 blev der fejlagtigt taget udgangspunkt i, at grunden kunne bebygges med et enfamiliehus. Kommunen har givet afslag på ansøgning om tilladelse til opførelse af parcelhus med tilhørende garage. Afgørelsen er stadfæstet af Naturklagenævnet.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

1. oktober 2006

Ejendomsværdi: 241.100 kr.
Grundværdi: 241.100 kr.
Fradrag for forbedringer: 18.000 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 49.100 kr.
Grundværdi: 49.100 kr.
Fradrag for forbedringer: udgår

1. oktober 2007

Ejendomsværdi: 232.500 kr.
Grundværdi: 232.500 kr.
Fradrag for forbedringer: 18.000 kr.
Omberegnet grundværdi niveau 2005: 116.300 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 40.500 kr.
Grundværdi: 40.500 kr.
Fradrag for forbedringer: udgår
Omberegnet grundværdi niveau 2005: 20.200 kr.

Skatterådet har tiltrådt indstillingen.