Dato for udgivelse
09 okt 2012 10:40
SKM-nummer
SKM2012.556.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-185458
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien fra 71.000.000 kr. til 37.500.000 kr. (Grundværdi uændret).

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

1. oktober 2004

Ejendomsværdi: 47.000.000 kr.
Grundværdi: 9.985.000 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 37.015.000 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 24.800.000 kr.
Grundværdi: uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 14.815.000 kr.

1. oktober 2006

Ejendomsværdi: 56.000.000 kr.
Grundværdi: 14.977.400 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 41.022.600 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 29.500.000 kr.
Grundværdi: uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 14.522.600 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingerne i 2004 og 2006 blev sat alt for højt. Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 og 2006 nedsættes med ca. 47 %.