Dato for udgivelse
08 Nov 2012 14:07
Til
virksomheder der anvender tonnageskatteordningen
Sagsnummer
12-156469
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Grundbeløb i tonnageskatteordningen bliver reguleret hvert år til nye satser, der svarer til pris- og lønudviklingen.


Som en del af skattereformen bliver grundbeløbene i tonnageskatteordningen reguleret hvert år til nye satser, der svarer til pris- og lønudviklingen. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.

  • Fra og med indkomståret 2014 skal rederierne opgøre deres skattepligtige indkomst efter de offentliggjorte satser.
  • De regulerede satser vil blive offentliggjort på skat.dk i august året før det pågældende indkomstår.
  • Det vil sige, at satserne for indkomståret 2014 bliver offentliggjort i august 2013.

Læs mere om tonnageskatteordningen i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.D.8.9.5.