Dato for udgivelse
02 nov 2012 11:20
Til
Virksomheder, der er registreret for kaffe og te, kaffe- og teekstrakter m.v,, kaffeerstatninger samt cigaretpapir, skrå og snus.
Sagsnummer
12-0230935
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Afgiftssatsen stiger på kaffe og te, kaffe- og teekstrakter mv. og kaffeerstatninger mv. Ligeledes stiger afgiftssatserne på cigaretpapir samt skrå og snus.


Afgiftssatserne på rå kaffe, brændt kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning og kaffetilsætning, te og teekstrakter samt på kardusskrå, snus og anden røgfri tobak forhøjes med virkning fra 1. januar 2015. Herved fortsættes indekseringen i forbrugsafgiftsloven frem til 2020 ved forhøjelser af afgiftssatserne i 2015 og 2018.

Det bemærkes, at afgiftssatsen for 2013 følger af den kompenserende indeksering, der blevet truffet beslutning om i forbindelse med finansloven 2012.

Som følge af de almindelige afrundingsregler foreslås afgiften på cigaretpapir ikke forhøjet i 2015, idet afgiften først foreslås forhøjet fra 5 øre pr. stk. til 6 øre pr. stk. fra 2018. Reglerne om cigaretpapir finder du i forbrugsafgiftslovens § 12.

Varerne kaffe, te m.v. defineres ud fra deres toldposition, og afgiften beregnes pr. kg. nettovægt. Reglerne finder du i forbrugsafgiftslovens § 11, § 11 a og § 11 b.

Afgiften på varerne kardusskrå og snus (røgfri tobak) m.v. beregnes pr. kg. nettovægt. Reglerne finder du i forbrugsafgiftslovens § 13, stk. 1 og § 13, stk. 2.

For varer der udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Forbrugsafgifts-loven

 

1.1-31.12.

2012

1.1.2013 -31.12. 2014

1.1.2015-31.12.

2017

1.1.2018-

Vare

Told

tarif-position

Afgift

sats 

pr. kg. nettovægt

 Afgift

sats 

pr. kg.
nettovægt 

Afgift

sats

pr. kg.
nettovægt 

 Afgift

sats

pr. kg.
nettovægt

Rå kaffe omfattet af § 11, stk. 1.

0901 11-12

5,70 kr.

5,95 kr.

6,39 kr.

6,74 kr.

Brændt kaffe omfattet af § 11, stk. 2.

0901 21-22

6,84 kr.

7,14 kr.

7,67 kr.

8,09 kr.

Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe omfattet af § 11, stk. 3.

2101 11

14,82 kr.

15,47 kr.

16,61 kr.

17,52 kr.

Af varer under toldtariffens pos 0901 90 og 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11, stk. 1 - 3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, betales der afgift efter stk. 1 - 3 af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt.

0901 90

2101 12

 

 

 

 

Kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af § 11 a.

 

0,67 kr.*)

0,70 kr.*)

0,75 kr.*)

0,79 kr.*)

Te omfattet af § 11 b, stk. 1.

0902

6,54 kr.

6,82 kr.

7,33 kr.

7,73 kr.

Teekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te, omfattet af § 11 b, stk. 2.

 

16,32 kr.

17,03 kr.

18,29 kr.

19,29 kr.

Af varer under toldtariffens pos 2101 20, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11 b, stk. 2, men som indeholder teekstrakt, skal der betales afgift efter § 11 b, stk. 2, af varens indhold af teekstrakt.

2101 20

 

 

 

 

Cigaretpapir, omfattet af § 12.

 

0,05 kr.

0,05 kr.

0,05 kr.

0,06 kr.

Kardusskrå og snus, omfattet af § 13, stk. 1.

 

65,90 kr.

68,76 kr.

73,85 kr.

77,91 kr.

Anden røgfri tobak, omfattet af § 13, stk. 2.

 

239,53 kr.

249,95 kr.

268,44 kr.

283,20 kr.

*) af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Mere information

Hvis du har spørgsmål om stigningen i punktafgifterne, kan kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.

For anden information om afgift på kaffe og te, kaffe- og teekstrakter mv. og kaffeerstatninger mv. henvises til SKATs juridiske vejledning afsnit E.A.5.3. For anden information om afgift på cigaretpapir, skrå og snus henvises til SKATs juridiske vejledning afsnit. E.A.5.1. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.