Dato for udgivelse
08 okt 2012 15:16
SKM-nummer
SKM2012.551.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-139915
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2006: 825.000.000 kr. nedsat til 551.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2008: 957.000.000 kr. nedsat til 586.000.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

1. oktober 2004

Ejendomsværdi: 768.000.000 kr.
Grundværdi: 34.367.300 kr.
Fritaget efter KESL § 7: 34.367.300 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 733.632.700 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 462.000.000 kr.
Grundværdi: uændret
Fritaget efter KESL § 7: uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 427.632.700 kr.

1. oktober 2005

Ejendomsværdi: 768.000.000 kr.
Grundværdi: 36.085.700 kr.
Fritaget efter KESL § 7: 36.085.700 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 731.914.300 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 518.000.000 kr.
Grundværdi: uændret
Fritaget efter KESL § 7: uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 481.914.300 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingerne i 2004 og 2006 blev sat alt for højt. Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 og 2006 nedsættes med henholdsvis ca. 40 % og 30 %.