Dato for udgivelse
04 okt 2012 14:18
SKM-nummer
SKM2012.542.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0212435
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002 og 1. oktober 2004 samt grundværdiansættelsen pr. 1. januar 2003 og nedsat såvel ejendomsværdi som grundværdi.

Hjemmel

hvilken lovgivning skal dokumentet tilknyttes: Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Vurderingsloven § 6,

Vurderingsloven § 9,

Vurderingsloven § 10 og

Vurderingsloven § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B.

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit C.

På baggrund af en henvendelse fra ejer er SKAT blevet opmærksom på, at ejendommen X har været

vurderet efter et forkert princip siden 2001.

Ejendommen, der er 5.290 m2 stor og ubebygget, ligger i den sydlige del af Y by. Den er omfattet af

lokalplan K (vedtaget 30. juli 1981) delområde C, et eksisterende bolig/erhvervsområde, hvor der kun

må ny-etableres let og mindre generende industri incl. enkelte boliger tilknyttet virksomheden.

Det er derfor ikke korrekt, når ejendommen siden 2001 har været ansat med byggeretter som en ube-

bygget grund til boligbyggeri.

Efter indstilling fra SKAT har Skatterådet ændret ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002 og 1. oktober 2004 samt grundværdiansættelsen pr. 1. januar 2003 således:

1. januar 2001:

Ejendomsværdi: 1.168.700 kr.
Grundværdi: 1.168.700 kr.
Grundværdispecifikation:
6 byggeretter á 104.000 kr. = 624.000 kr.
5.290 m2 á 130 kr.=  687.700 kr. 
Nedslag for udstykningsudg.: -142.979 kr.
ændres til:
Ejendomsværdi: 634.800 kr.
Grundværdi:  634.800 kr.
Grundværdispecifikation:
5.290 m2 á 120 kr. = 634.800 kr.
1. januar 2002:
Ejendomsværdi: 1.163.000 kr.
Grundværdi: 1.163.000 kr.
Grundværdispecifikation:
6 byggeretter á 104.000 kr. = 624.000 kr.
5.290 m2 á 130 kr. = 687.700 kr.
Nedslag for udstykningsudg.: -148.698 kr.
ændres til:
Ejendomsværdi: 634.800 kr.
Grundværdi: 634.800 kr.
Grundværdispecifikation:
5.290 m2 á 120 kr. = 634.800 kr.
1. januar 2003:
Grundværdi:  1.221.200 kr.
Grundværdiregulering:
1.163.000 x 1,05=  1.221.200 kr.
ændres til:
Grundværdi: 666.500 kr.
Grundværdiregulering:
634.800 x 1,05 = 666.500 kr.
1. oktober 2004:
Ejendomsværdi: 1.154.100 kr.
Grundværdi: 1.154.100 kr.
Grundværdispecifikation:
6 byggeretter á 104.000 kr. = 624.000 kr.
5.290 m2 á 130 kr. = 687.700 kr.
Nedslag for udstykningsudg.:  -157.620 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 634.800 kr.
Grundværdi:  634.800 kr.
Grundværdispecifikation:
5.290 m2 á 120 kr. =  634.800 kr. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Begrundelsen for SKATs indstilling til Skatterådet er, at vurderingsmyndigheden ved vurderingen i 2001, 2002 og

2004 samt ved grundværdiansættelsen i 2003 fejlagtigt har ansat grundværdien ud fra et forkert vurderingsprincip.

SKAT har lagt vægt på, at der er tale om en fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden, samt at fejlen er væsentlig.