Dato for udgivelse
08 okt 2012 15:03
SKM-nummer
SKM2012.550.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-139915
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006.

 

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien fra 678.000.000 kr. til 209.000.000 kr. (Grundværdi uændret).

 

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

 

1. oktober 2004

Ejendomsværdi: 403.000.000 kr.
Grundværdi: 10.511.500 kr.
Fritaget efter KESL § 7: 10.511.500 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 392.488.500 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 139.000.000 kr.
Grundværdi: uændret
Fritaget efter KESL § 7: uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 128.488.500 kr.

1. oktober 2006

Ejendomsværdi: 564.000.000 kr.
Grundværdi: 21.899.000 kr.
Fritaget efter KESL § 7: 21.899.000 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 542.101.000 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 167.000.000 kr.
Grundværdi: uændret
Fritaget efter KESL § 7: uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 145.101.000 kr.

 

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingerne i 2004 og 2006 blev sat alt for højt. Ændringen medfører, at ejendomsværdierne i 2004 og 2006 nedsættes med henholdsvis 66 % og 70 %.