Dato for udgivelse
02 Nov 2012 11:19
Til
Virksomheder, der er registreret for glødelamper m.v. og elektriske sikringer
Sagsnummer
12-0230935
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Afgiftssatserne på glødelamper mv. og elektriske sikringer stiger i 2013.


Afgiftssatserne på elektriske glødelamper, damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør samt sikringer til stærkstrømsanlæg forhøjes med virkning fra 1. januar 2015. Herved fortsættes indekseringen i forbrugsafgiftsloven frem til 2020 ved forhøjelser af afgiftssatserne i 2015 og 2018.

Det bemærkes, at afgiftssatsen for 2013 følger af den kompenserende indeksering, der blevet truffet beslutning om i forbindelse med finansloven 2012.

Afgiften beregnes pr. stk. af varen. Du finder reglerne i forbrugsafgiftslovens § 3.

Afgiftssatsen
For varer der udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Forbrugsafgiftsloven    1.1.-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2014 1.1.2015-31.12.2017 1.1.2018-
Vare Afgiftssats pr. stk. Afgiftssats pr. stk. Afgiftssats pr. stk. Afgiftssats pr. stk.
Elektriske glødelamper, bortset fra elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer), omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1 2,32 kr. 2,42 kr. 2,60 kr. 2,75 kr.
Elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 2 2,88 kr. 3,00 kr. 3,22 kr. 3,40 kr.
Damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 3. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er fritaget for afgift. 7,85 kr. 8,19 kr. 8,79 kr. 9,28 kr.
Sikringer til stærkstrømsanlæg omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 4. Sikringer til højspændingsanlæg er fritaget for afgift. 0,52 kr. 0,55 kr. 0,59 kr. 0,62 kr.

Mere information
Hvis du har spørgsmål om stigningen i punktafgifterne, kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18. For anden information om afgift på glødelamper mv. henvises til SKATs punktafgiftsvejledning afsnit E.A.5.2. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.