Dato for udgivelse
27 Sep 2012 10:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførselsforordning (EU) nr. 990/2011 på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) nr. 875/2012 offentliggjort i EU-tidende L 258 af 26. september 2012 indledt en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk.3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler), afsendt fra Indonesien (ID), Malaysia (MY), Sri Lanka (LK) og  Tunesien (TN) i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8712 00 30 og 8712 00 70 (Taric kode 8712 00 30 10 og 8712 00 70 91) omgår de foranstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 990/2011

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr.1225/2009 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af importen til Toldunionen.

For så vidt angår undersøgelsen samt registreringen henvises til teksten i forordning (EU) nr. 875/2012

Forordningen træder i kraft 27. september 2012