Dato for udgivelse
02 Nov 2012 14:06
Til
Virksomheder, der er registreret for ledningsført vand
Sagsnummer
12-0230935
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Afgiftssatsen for ledningsført vand stiger i 2013.

 

 


Som følge af skattereformen reguleres visse afgifter med, hvad der svarer til 1,8 pct. årligt frem til 2020.

Vandafgiften er en af dem. Vandafgiften har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet.

Afgiftssatsen for vandafgift bliver forhøjet ved diskretionære forhøjelser pr. 1. januar 2015 og 2018 med henholdsvis 7,40 pct. og 5,50 pct. Vandafgiften er indekseret for 2012 og 2013, men ikke i 2014, så den diskretionære forhøjelse i 2015 omfatter også året 2014. Dermed omfatter indekseringen i 2015 i alt 4 år (2014-2017). Den efterfølgende diskretionære forhøjelse i 2018 omfatter årene 2018-2020.

Afgiftssatsen er herefter:

1.1.2012 - 31.12.2012 5,23 kr. pr. m3 vand
1.1.2013 - 31.12.2014 5,46 kr. pr. m3 vand
1.1.2015 - 31.12.2017 5,86 kr. pr. m3 vand
1.1.2018 - 31.12.2019 6,18 kr. pr. m3 vand

Hertil kommer et drikkevandsbidrag på 67 øre pr. m3 til og med 31. december 2017. Drikkevandsbidraget fremgår af vandafgiftslovens § 3, stk. 2. Der sker ikke ændring af størrelsen på drikkevandsbidraget. 

Som konsekvens af, at afgiften på ledningsført vand forhøjes, sker der også en ændring af det afgiftsbeløb, som de momsfri virksomheder og institutioner, der er registreringspligtige efter vandafgiftslovens § 4, stk. 2, skal betales efter vandafgiftslovens § 14, stk. 2.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

For anden information om afgift af ledningsført vand (vandafgift) henvises til SKATs juridiske vejledning punktafgiftsvejledning afsnit E.A.7.5. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside skat.dk.