Dato for udgivelse
02 nov 2012 11:17
Til
Virksomheder der er registreret for sukkerholdige varer, vin, spiritus, øl, mineralvand og mættet fedt.
Sagsnummer
12-0230935
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Afgiftssatserne på en række usunde fødevarer, fx vin, øl og sukkerholdige varer stiger i 2013.


Som følge af skattereformen stiger en række afgifter med, hvad der svarer til 1,8 pct. årligt frem til 2020 ved satsforhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Afgiftsforhøjelserne på vin, øl, alkoholsodavand, chokolade, konsum-is, mineralvand og mættet fedt fremgår i det følgende:

Øl, vin og spiritus
Afgiftssatserne for vin, frugtvin mv. og mousserende vin forhøjes, jf. øl- og vinafgiftslovens §1, §3, §3A, §3B og §3C.

Øl- og vinafgiftsloven 1.1-31.12 2012 1.1 2013 -31.12 2014 1.1 2015 - 31.12 2017 1.1 2018 -
Vare Kr. pr. l Kr. pr. l. Kr. pr. l Kr. pr. l
Øl (pr. l. 100 pct. ren alkohol), jf. §1, stk. 1 63,6 65,91 69,53 73,36
Vin og frugtvin m.m. (>1,2 - 6 pct.), jf. §3, stk. 2, nr. 1 4,88 5,06 5,34 5,63
Vin og frugtvin m.m. (> 6 - 15 pct.), jf. §3, stk. 2, nr. 2 10,62 11,01 11,61 12,25
Vin og frugtvin m.m. (> 15 - 22 pct.), jf. §3, stk. 2, nr. 3 14,22 14,74 15,55 16,40
Tillægsafgift af mousserende vin og frugtvin m.m., jf. §3A 3,06 3,17 3,35 3,53
Tillægsafgift af maltbaseret alkoholsodavand (10 pct. eller derunder), jf. §3B, nr. 1 7,90 8,19 8,64 9,11
Tillægsafgift af maltbaseret alkoholsodavand (> 10 pct.), jf. §3B, nr. 2 13,52 14,01 14,78 15,59
Tillægsafgift af vinbaseret alkoholsodavand (10 pct. eller derunder), jf. §3C, nr. 1 6,52 6,76 7,13 7,52
Tillægsafgift af vinbaseret alkoholsodavand (> 10 pct.), jf. 3C, nr. 2 10,52 10,90 11,50 12,13

Afgiftssatsen for henholdsvis vin og tillægsafgift for mousserende vin er lagt sammen på virksomhedens afgiftsangivelse.

For at opnå samme ensartet afgift på alkoholsodavand, uanset om de er spiritus-, malt- eller vinbaserede, forhøjes tillægsafgiften på de spiritusbaserede alkoholsodavand, jf. spiritusafgiftslovens §2, stk. 2.

Spiritusafgiftsloven 1.1-31.12 2012 1.1 2013 - 31.12 2014 1.1 2015 - 31.12 2017 1.1 2018 -
Forhøjelse   9,05 pct. 12,10 pct. 10,32 pct.
Vare Kr. pr. l Kr. pr. l Kr. pr. l Kr. pr. l
Alkoholsodavand 3,15 3,56 4,21 4,90

Ovennævnte satser anvendes for varer, som udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres indenfor de nævnte perioder.

Chokolade- og sukkervarer
Afgiftssatserne på varer omfattet af chokoladeafgiftsloven stiger som anført nedenfor:

Chokoladeafgiftsloven 1.1-31.12 2012 1.1 2013 - 31.12 2014 1.1 2015 - 31.12 2017 1.1 2018 -
Vare Kr. pr. kg Kr. pr. kg Kr. pr. kg Kr. pr. kg
Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker over 0,5 g pr. 100 g.), jf. chokoladeafgiftsloven §2, stk. 1, nr. 1 23,75 24,61 25,97 27,39
Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker højst 0,5 g pr. 100 g.), jf. chokoladeafgiftsloven §2, stk. 1, nr. 2 20,20 20,93 22,08 23,30
Råstofafgift, ubehandlede akajounøddekerner m.fl., jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 1, nr. 1 26,65 27,62 29,14 30,74
Råstofafgift, behandlede akajounøddekerner m.fl., jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 1, nr. 2 31,90 33,06 34,88 36,79
Råstofafgift, ubehandlede og behandlede paranøddekerner m.fl., jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 1, nr. 3 17,75 18,39 19,41 20,47
Råstofafgift, behandlede hasselnøddekerner, jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 1, nr. 4 21,30 22,07 23,29 24,57
Råstofafgift, mandler i skal, jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 1, nr. 5 13,40 13,89 14,65 15,46
Råstofafgift, hasselnødder i skal m.fl., jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 1, nr. 6 8,90 9,22 9,73 10,27
Råstofafgift, behandlede jordnødder, jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 1, nr. 7 10,60 10,99 11,59 12,23
Råstofafgift, ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner m.fl., jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 1, nr. 8 5,30 5,49 5,79 6,11
Dækningsafgift, kokos, jf. chokoladeafgiftsloven §22, stk. 4, nr. 1 5,30 5,49 5,79 6,11
Dækningsafgift, behandlede jordnødder, jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 4, nr. 2 10,60 10,99 11,59 12,23
Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf, chokoladeafgiftsloven §19, stk. 4, nr. 3 23,75 24,61 25,97 27,39
Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. chokoladeafgiftsloven §19, stk. 4, nr. 4. 20,20 20,93 22,08 23,30

Satserne gælder for varer, der udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importereres i de nævnte perioder. For dækningsafgiftspligtige varer, for varer der angives til fortoldning eller importeres i nævnte perioder.

Konsum-is
For konsum-is omfattet af isafgiftsloven vil afgiftssatserne være følgende:

Lov om afgift af konsum-is 1.1-31.12 2012 1.1 2013 - 31.12 2014 1.1 2015 - 31.12 2017 1.1 2018 -
Vare Kr. pr. l. Kr. pr. l. Kr. pr. l. Kr. pr. l.
Konsum-is, indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml., jf. isafgiftsloven §1, stk., nr. 1 6,38 6,61 6,98 7,36
Konsum-is, indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 ml., jf. isafgiftsloven §1, stk. 1, nr. 2 5,10 5,29 5,58 5,88
Konsum-is-miks*, indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml., jf. isafgiftsloven §1, stk. 2, nr. 1 6,38 6,61 6,98 7,36
Konsum-is-miks*, indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 ml., jf. isafgiftsloven §1, stk. 2, nr. 2 5,10 5,29 5,58 5,88

* Pr. liter konsum-is der kan fremstilles af de pågældende varer.
Satserne gælder for varer, der udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importereres i de nævnte perioder.

Mineralvand, herunder sodavand, læskedrikkekoncentrater mv.
Efter lov om afgift af mineralvand m.v. skal der betales afgift af sodavand, limonade og lignende drikkevarer samt af læskedrikkekoncentrater til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikkeautomater mv. Afgiften er differentieret afhængig af indholdet af tilsat sukker. Afgiftssatserne forhøjes således:

Lov om afgift af mineralvand m.v. 1.1-31.12 2012 1.1 2013 - 31.12 2014 1.1 2015 - 31.12 2017 1.1 2018 -
Vare Kr. pr. l. Kr. pr. l. Kr. pr. l. Kr. pr. l.
Sodavand m.v. hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml., jf. mineralvandsafgiftsloven §2, stk. 1, nr. 1 1,58 1,64 1,73 1,82
Sodavand m.v. hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 ml., jf. mineralvandsafgiftsloven §2, stk. 1, nr. 2 0,57 0,59 0,62 0,66

Satserne gælder for varer, der udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importereres i de nævnte perioder.

Mættet fedt
Afgiften på mættet fedt forhøjes, jf.nedenfor.

Fedtafgiftsloven 1.1 31.12 2012 1.1 2013 - 31.12 2014 1.1 2015 - 31.12 2017 1.1 2018 - 
Vare Kr. pr. kg mættet fedt Kr. pr. kg mættet fedt Kr. pr. kg mættet fedt Kr. pr kg mættet fedt
Mættet fedt - såvel afgiftspligtige fødevarer (råvarer) som dækningsafgiftspligtige fødevarer, jf. fedtafgiftsloven §1, jf. §2 og §8, stk. 1, jf. stk. 2 16,00 16,58 17,49 18,45
Bilag 1 til loven - standardsatser for kød Kr. pr. kg Kr. pr. kg Kr. pr. kg Kr. pr. kg
Kvæg 0,83 0,86 0,91 0,96
Svin 1,04 1,08 1,14 1,20
Får og geder 0,96 0,99 1,05 1,11
Heste, muldyr, æsler 0,64 0,66 0,70 0,74
Kyllinger, høns og vildfugle m.fl. 0,40 0,41 0,44 0,46
Ænder og gæs 1,94 2,01 2,12 2,23
Kalkuner 0,00 0,00 0,00 0,00
Kaniner og harer 0,00 0,00 0,00 0,00
Andet vildt (dyr) 0,26 0,27 0,28 0,30
Andet kød 0,70 0,73 0,77 0,81

Satserne gælder for varer, der udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere m.v., angives til fortoldning eller importereres i de nævnte perioder.

For virksomheder der efter fedtafgiftsloven er registreret som grossist, skal det bemærkes, at det er afgiftssatsen på udleveringstidspunktet, der skal anvendes, uanset om de fødevarer, som er medgået til fremstillingen, er købt inden afgiftsforhøjelsen eller spildet, svindet og lignende er opstået inden afgiftsforhøjelsen.

Mere information
Hvis du har spørgsmål om stigningen i punktafgifterne, kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.
For anden information om afgifterne henvises til SKATs juridiske vejledning. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.