Dato for udgivelse
24 Sep 2012 14:01
Til
Importører,eksportører, speditører mv.
Sagsnummer
12-132131
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Åbningstid ved Toldekspedition Padborg


Åbningstid ved Toldekspedition Padborg

Toldekspeditionen i Padborg har siden 1. juli 2012 holdt lukket for ekspeditioner om søndagen i tidsrummet 08.00 til 15.00.

Lukningen har i første omgang været et forsøg for at få afdækket, om der er et reelt behov for at blive ekspederet i dette tidsrum.

Erfaringen har været, at der ikke har været et behov.

Det besluttes derfor, at søndagslukningen gøres permanet.

Toldekspeditionen i Padborg vil derfor være lukket for ekspeditioner fra lørdag kl. 20.00 til søndag kl. 15.00.

Opmærksomheden henledes på, at der i akutte situationer på sædvanlig vis kan rekvireres til ekspedition udenfor SKAT's ekspeditionstid efter de almindelige regler.

Dette betyder, at rekvisitionen skal være indgivet senest fredag kl. 16.00. Rekvisitionen kan indsendes på følgende mailadresse: toldekspedition.padborg@skat.dk .