Skattemæssigt kan en SIKAV enten være et investeringsselskab, jf. ABL § 19, eller et minimumsbeskattet investeringsinstitut, jf. LL § 16 C.

Er SIKAV'en omfattet af ABL § 19, er SIKAV'en omfattet af skattepligten i SEL § 3, stk. 1, nr. 19.

Er SIKAV'en omfattet af LL § 16 C, er selskabet omfatte af skattepligten i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c.

En SIKAV kan ikke omfattes af reglerne om kontoførende investeringsforeninger, og en SIKAV kan ikke omfattes af de særlige regler i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a (akkumulerende investeringsforeninger) og SEL § 1, stk. 7 og 8.