En SIKAV er et selskab med variabel kapital. Det vil sige at selskabet har en selskabskapital som løbende kan forhøjes eller nedsættes i forbindelse med emission og indløsning. Investorerne hæfter alene med den eller de andele, som investor ejer af en afdelings formue. Investorernes beslutninger vedrørende selskabet træffes på generalforsamlingen.