Dato for udgivelse
21 Sep 2012 14:52
Til
Importører, speditører, kurerer samt øvrige, der fortolder på vegne af importører
Sagsnummer
j.nr. 11-044486.
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

En undersøgelse af angivne varekoder i forbindelse med import af varer fra lande uden for EU, har vist, at der er fejl i tariferingen. Der er derfor blevet udskrevet ekstra regninger til importører for cirka 6,3 millioner kroner.


 

SKAT har gennem det seneste år via et særligt Tariferingsprojekt undersøgt, om varekoderne bliver angivet rigtigt i forbindelse med fortoldning af varer fra lande uden for EU, såkaldte 3. lande.

 

Undersøgelsen har vist, at der er fejl. Derfor er der i projektet udskrevet ekstra regninger for cirka 6,3 millioner kroner til importører. En enkelt importør har fået en ekstra regning på 1,3 mio. kroner og yderligere 5 importører har fået ekstra regninger mellem 600.000 og 900.000 kroner.

 

Hvis oplysningerne er forkerte kan du komme til at betale.

 

Også hvis en speditør eller kurer har afgivet en fortoldning med forkerte oplysninger på dine vegne, vil en eventuel ekstra regning blive sendt til dig som importør, da du har ansvaret for, at oplysningerne er rigtige.

 

Hjælp dig selv og få de rigtige oplysninger.

 

Du skal huske at få de nødvendige informationer, herunder en fyldestgørende varebeskrivelse allerede i forbindelse med handelsaftalen med sælger i 3. land. Dermed får du eller din speditør/kurer et bedre grundlag for at aflevere de rigtige varekoder.

 

På skat.dk/tolderhverv kan du læse mere om reglerne for import fra 3. lande.

 

Du kan også læse mere om dit ansvar i det nyhedsbrev, som tidligere er udsendt:

SKAT: Kender du dit ansvar som importør? Så læs lige mere her

Hjælp os med at forstå fejlene, så vi sammen kan forebygge dem.

For at forstå baggrunden for fejlene, har vi lavet et spørgeskema, som vi gerne vil have både dig og din speditør/kurer til at besvare, hvis I ikke har gjort det tidligere.

Spørgeskemaet har tidligere været på nettet, men er nu åbnet igen. Dit svar skal sendes senest den 5. oktober 2012, for at komme i betragtning.

 

Du får spørgeskemaet frem via nedenstående link. Vær opmærksom på, at der er et spørgeskema til dig som importør og et spørgeskema til dig som speditør/kurer.

SKAT: Sammen gør vi det bedre ? undgå dyre fejl i importfortoldningen

Undersøgelsen er naturligvis anonym.

 

Med venlig hilsen

SKAT