Dato for udgivelse
21 Sep 2012 12:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0204987
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 845/2012 offentliggjort i EU-tidende L 252 af 19. september 2012 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale (toldtariffens pos. 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 og 7226 99 70 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 845/2012.

Forordningen trådte i kraft den 20. september 2012.