Dato for udgivelse
19 Sep 2012 10:55
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0202975
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
19.09.2012
7607 11 11 00   Udgår og erstattes af:
7607 11 11 ----I ruller af vægt ikke over 10 kg:
10 -----Af tykkelse 0,007 mm eller derover, men under 0,021 mm      7,5%
90 -----I andre tilfælde 7,5%

 

  

7607 19 10 00      Udgår og erstattes af:
7607 19 10 ---Af tykkelse under 0,021 mm:
10 ----Af tykkelse 0,007 mm eller derover, men under 0,021 mm, kun valset, præget, i ruller af vægt ikke over 10 kg 7,5%
90 ----I andre tilfælde 7,5%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2013 som forventes udsendt ultimo december 2012.