Dato for udgivelse
19 Sep 2012 10:57
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0202912
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 833/2012 offentliggjort i EU-tidende L 251 af 18. september 2012 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller (toldtariffens pos. 7607 11 11 10 og 7607 19 10 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 833/2012.

Forordningen træder i kraft den 19. september 2012.