Dato for udgivelse
12 Sep 2012 13:25
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0198715
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af tekst til toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderliger ændringer til toldtariffen.

Toldtaif Varebeskrivelse
25.08.12
2207 10 00      11     Tekst ændret til:
Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v)

 

 

2207 20 00 11 Tekst ændret til:
Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v)

 

 

2208 90 99 11 Tekst ændret til:
Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v)

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2013 som forventes udsendt ultimo december 2012.