Dato for udgivelse
11 Sep 2012 10:29
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af afgørelse 2008/899/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved afgørelse (2012/501/EU) offentliggjort i EU-tidende L 244 af 8. september 2012 ændret afgørelse 2008/899/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 00 og 2918 15 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af afgørelsen henvises til teksten i afgørelse (2012/501/EU).

Afgørelsen trådte i kraft den 9. september 2012.