Dato for udgivelse
05 Sep 2012 11:52
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0194508
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) Nr. 585/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Rusland og Ukraine.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 795/2012 offentliggjort i EU-tidende L 238 af 4. september 2012 ændret gennemførelsesforordning (EU) Nr. 585/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål (toldtaiffens pos. 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 og 7304 59 93 20) med oprindelse i Rusland (RU) og Ukraine (UA) efter en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 795/2012.

Forordningen træder i kraft den 5. september 2012.