Dato for udgivelse
05 Sep 2012 10:43
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0194382
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bueformede ringmekanismer med løftearm (hebel) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 796/2012 offentliggjort i EU-tidende L 238 af 4. september 2012 indført en endelig antidumpingtold på importen af bueformede ringmekanismer med løftearm (hebel) (toldtariffens pos. 8305 10 00 50) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til forordning (EU) Nr. 796/2012.

Forordningen træder i kraft den 5. september 2012.