Dato for udgivelse
04 Sep 2012 13:45
SKM-nummer
SKM2012.494.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0187366
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 ændret vurderingerne således, at den ansatte dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13 og
Vurderingsloven § 33, stk. 2.

Henvisning

Vurderingsvejledningen2012-2, afsnit E.1.1

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at der ved vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 er henført for stor en del af forskelsværdien til det dækningsafgiftspligtige bygningsareal.

Ejendommen var i 2004 og 2006 bebygget med i alt 4.298 m2, hvoraf 2.505 m2 blev anvendt til bolig og 1.793 m2 til erhverv. Vurderingsmyndigheden henførte ved de to vurderinger 50,2 pct. af forskelsværdi-en til erhvervsdelen, hvorved ejendommen blev delvis dækningsafgiftspligtig.

Ved Skatterådet afgørelse blev der ved det to vurderingen kun henført 45 pct. til erhvervsdelen, hvorefter ejendommen ikke er dækningsafgiftspligtig jfr. den kommunale ejendomsskattelov § 23A, stk. 1.