Dato for udgivelse
28 Aug 2012 09:56
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0185337
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
25.08.2012
2207 10 00 10 Udgår og erstattes af:
2207 10 00 --Varer fremstillet af landbrugsprodukter, som anført i  bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde:
11 ---Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 0,192 EUR pr liter
19       ---I andre tilfælde 0,192 EUR pr liter


 

2207 20 00 10 Udgår og erstattes af:
2207 20 00 --Varer fremstillet af landbrugsprodukter, som anført i  bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde:
11 ---Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 0,102 EUR pr liter
19 ---I andre tilfælde 0,102 EUR pr liter


 

2208 90 99 10 Udgår og erstattes af:
2208 90 99 ----Varer fremstillet af landbrugsprodukter, som anført i  bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde:
11 -----Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 0,010 EUR pr liter pr. vol alkohol
19 -----I andre tilfælde 0,010 EUR pr     liter pr. vol alkohol


 

2710 12 11 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 11 ---Til behandling ved en bestemt proces:
10 ----Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 0
90 ----I andre tilfælde 0


 

2710 12 15 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 15 ---Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i pos. 2710 12 11:
10 ----Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 0
90 ----I andre tilfælde 0


 

2710 12 21 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 21 -----Mineralsk terpentin:
10 ------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 ------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 25 90 Udgår og erstattes af:
2710 12 25 ------I andre tilfælde:
91 -------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
99 -------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 31 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 31 ------Flyverbenzin:
10 -------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 -------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 41 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 41 --------Med oktantal (RON) under 95:
10 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 ---------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 45 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 45 --------Med oktantal (RON) 95 og derover, men under 98:
10 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 ---------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 49 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 49 --------Med oktantal (RON) 98 og derover:
10 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 ---------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 51 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 51 --------Med oktantal (RON) under 98:
10 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 ---------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 59 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 59 --------Med oktantal (RON) 98 og derover:
10 ---------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 ---------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 70 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 70 -----Jetbenzin:
10 ------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 ------I andre tilfælde 4,7%


 

2710 12 90 00 Udgår og erstattes af:
2710 12 90 -----Andre lette olier:
10 ------Blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 4,7%
90 ------I andre tilfælde 4,7%


 

3814 00 10 00 Udgår og erstattes af:
3814 00 10 -På basis af butylacetat:
10 --Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v)        6,5%
90 --I andre tilfælde 6,5%


 

3814 00 90 90 Udgår og erstattes af:
3814 00 90 70 --Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 6,5%
99 --Andre varer 6,5%


 

3820 00 00 00 Udgår og erstattes af:
3820 00 00 -Alle varer:
10 --Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkoholindhold på over 10% (v/v) 6,5%
90 --I andre tilfælde 6,5%


 

3824 90 97 67 -----Ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denatureret eller ikke denatureret, med undtagelse af varer med et vandindhold på over 0,3% (m/m) målt i henhold til standard EN 15376, og ethanol (ethylalkohol) fremstillet af landbrugsprodukter (som opført i bilagI til traktaten om Den Eurupæiske Unions funktionsmåde) i blandinger med benzin med et ethylalkohold på over 10% (v/v) 6,5%

 Ændringerne medtages til Nyoptryk 2013 som forventes udsendt ultimo december 2012.