Dato for udgivelse
28 Aug 2012 10:17
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0185527
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering af bioethanol med oprindelse i Amerikas Forenede Stater


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 771/2012 offentliggjort i EU-tidende L 229 af 24. august 2012 pålagt toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere importen af bioethanol (toldtariffens pos. 2207 10 00 11, 2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2710 12 21 10, 2710 12 25 91, 2710 12 31 10, 2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 10 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 og 3824 90 97 67) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 771/2012.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for forordningens ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 25. august 2012.

EU-Kommissionen har til SKAT oplyst, at forordningen indeholder følgende fejl:

2270 12 21 10 læses 2710 12 21 10

2710 12 25 10 læses 2710 12 25 91

3814 00 10 10 mangler

Kommissionen vil i EU-tidende offentliggøre en berigtigelse dertil.