Dato for udgivelse
10 Aug 2012 12:29
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-0172050
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Kommissionen har udstedt forordninger om tarifering af fleksible tastaturmåtte, keyboard flex assembly, kolostrumpulver i kapsler, fjernovervågningsenhed til elevatorer og kosttilskud med probiotika samt en forordning om ændring af tariferingsforordning vedr. tarifering af et kosttilskud. 


Kommissionen har den 30. juli 2012 udstedt følgende forordninger (offentliggjort i EU-Tidende nr. L 210 af 7. august 2012):

  • nr. 714/2012 om tarifering af henholdsvis fleksible tastaturmåtte og keyboard flex assembly under pos. 8517.70.90.
  • nr. 715/2009 om ændring af forordning nr. 42/2010 vedr. tarifering af et kosttilskud under pos. 2106.90.98. Ændringen vedrører begrundelse for tariferingen.
  • nr. 716/2012 om tarifering af kolostrumpulver i kapsler under pos. 1901.90.99. Se også afgørelse om tarifering af kolostrum i anden beskaffenhed (flydende og bulk) i forordning nr. 775/2011.

 Forordningerne træder i kraft den 27. august 2012.

  

Kommissionen har desuden den 6. august 2012 udstedt følgende forordninger (offentliggjort i EU-Tidende nr. L 213 af 10. august 2012):

  • nr. 726/2012 om tarifering af fjernovervågningsenhed til elevatorer under pos. 9031 90 85.
  • nr. 727/2012 om tarifering af kosttilskud med probiotika under pos. 2106.90.98.

 Forordningerne træder i kraft den 30. august 2012.

  

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af tariferingsforordningerne kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret