Dato for udgivelse
08 Aug 2012 14:40
Resumé

Skatteministeriet har bedt politiet undersøge, om SKAT eller Skatteministeriet har overtrådt tavshedspligten efter oplysninger om Jesper Laustrup Nielsens skatteforhold.


De seneste dage er det fremgået af Ekstra Bladet, at avisen har haft adgang til fortrolige oplysninger om Jesper Nielsens og hans virksomheds skatteforhold.

Medarbejdere i SKAT har tavshedspligt om enkeltpersoners og virksomheders skattesager, og derfor har Ekstra Bladets artikler givet anledning til, at flere har spurgt, om disse oplysninger kan stamme fra SKAT.

Allerede mandag, da Ekstra Bladet offentliggjorde sin første historie om sagen, begyndte SKAT at undersøge, om dokumenterne eller oplysningerne var blevet lækket fra SKAT og Skatteministeriet. Disse undersøgelser pågår fortsat.

- Der må ikke stilles spørgsmål ved, om SKAT og Skatteministeriet lever op til sin tavshedspligt. Derfor tager vi den slags sager dybt alvorligt, siger koncerndirektør Jesper Skovhus Poulsen, Skatteministeriet.

- Da overskridelse af tavshedspligten er en strafbar handling, har vi i dag anmeldt sagen til politiet, og vi leverer naturligvis de oplysninger, som kan have betydning for politiets arbejde, siger Jesper Skovhus Poulsen.

Da der er tale om personaleforhold, har Skatteministeriet ikke yderligere kommentarer til den konkrete sag.

Eventuel kontakt:
Skatteministeriets pressefunktion tlf. 72 37 09 00