Dato for udgivelse
03 Aug 2012 15:18
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-0168687
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Kommissionen har udstedt forordninger om tarifering af indlægssåler, transformermodul og multimediecenter til motorkøretøjer


Kommissionen har den 25. juli 2012 vedtaget forordning (EU) 696/2012 (offentliggjort i EU-Tidende L 203 af 31. juli 2012) om tarifering under pos 6406 90 50 af indlægningssåler af fleksibel fjederdel og en udskiftelig pude, designet til at reducere belastningen af fødder og hele kroppen,
Kommissionen har samme dato 25. juli 2012 vedtaget forordning (EU) 697/2012 (offentliggjort i EU-Tidende L 203 af 31. juli 2012) om tarifering under pos 8517 70 90 af transformermodul med RJ45-stik.
Kommissionen har samme dato 25. juli 2012 vedtaget forordning (EU) 698/2012 (offentliggjort i EU-Tidende L 203 af 31. juli 2012) om tarifering under pos 8528 59 40, 8528 59 40 og 8528 59 40 af multimediecenter til bilen med henholdsvis aftagelig LCD-farveskærm, gengivelse af billede og lyd fra USB-hukommelse samt gengivelse af lyd og billeder fra et hukommelseskort.

Forordningerne træder i kraft 14. august 2012

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af de to tariferingsforordninger og de Forklarende Bemærkning kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen
Tariferingscenteret