Dato for udgivelse
01 Aug 2012 13:07
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0167306
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i Rusland og Tyrkiet.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 699/2012 offentliggjort i EU-tidende L 203 af 31. juli 2012 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern og stål (toldtariffens pos. ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 og ex 7307 99 80) med oprindelse i Rusland (RU) og Tyrkiet (TR).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 699/2012.

Forordningen træder i kraft den 1. august 2012.