Dato for udgivelse
25 Jul 2012 10:02
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen  af visse åben mesh-stoffer af glasfiber afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 672/2012 offentliggjort i EU-tidende L 196 af 24. juli 2012 udvidet den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 51 00 11 og 7019 59 00 11) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

For så vidt angår udvidelsen af antidumpingtolden henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 672/2012.

Forordningen træder i kraft den 25. juli 2012.