Dato for udgivelse
19 Jul 2012 14:25
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse ("ny eksportør") af Rådets forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Taiwan, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) nr. 653/2012 offentliggjort i ET-tidende L 188 af 18. juli 2012 indledt fornyet undersøgelse af Rådets forordning (EF) nr. 192/2007, med henblik på at fastslå, om og i hvilket omfang importen af polyethylenterephthalat med et viskositetsindeks på 78 ml/g og derover ifølge ISO-standard 1628-5 (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i Taiwan (TW), som fremstilles og sælges til eksport til Unionen af Lealea Enterprise Co., Ltd (taric tillægskode A996), bør være omfattet af den antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 192/2007.

Den amtidumpingtold, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 192/2007 ophæves, for så vidt angår den import, der er omhandlet i ovenstående.

I medfør af artikel 11, stk. 4 og artikel 14, stk. 5 i forordning (EF) nr. 1225/2009 foretages der registrering af importen til Unionen.

For så vidt angår ophævelsen af antidumpingtolden og registreringen henvises til teksten i forordning (EU) nr. 653/2012