Dato for udgivelse
25 Jul 2012 11:57
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0164705
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


 

 Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtaiffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.07.2012
0804 10 00 20 Udgår

 

 

0804 10 00 90

Udgår og erstattes af:

0804 10 00 --I andre tilfælde:
91 ---I pakninger af nettovægt 35 kg og derunder 7,7%
99 ---I andre tilfælde 7,7%

 

 

0902 10 00 10-90 Udgår og erstattes af:
0902 10 00 00 -Grøn te (ikke fermenteret), i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder     3,2%

 

 

0902 20 00 10-90 Udgår og erstattes af:
0902 20 00 00 -Anden grøn te (ikke fermenteret) 0

 

 

0902 30 00 10-90 Udgår og erstattes af:
0902 30 00 00 -Sort te (fermenteret og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder  0

 

 

0902 40 00 10-90 Udgår og erstattes af:
0902 40 00 00 -Anden sort te (fermenteret) og anden delvis fermenteret te 0

 

 

0904 21 90 10-90    Udgår og erstattes af:
0904 21 90 00 ---Andre varer 0

 

 

2804 69 00 20 ---Afsendt fra Taiwan 5,5%

 

 

2811 19 80 20 ----Hydrogeniodid (CAS RN 10034-85-2) 5,3%

 

 

2819 90 90 00 Udgår og erstattes af:
2819 90 90 --Andre varer:
10 ---Kromtrioxid til anvendelse i metallurgi (CAS RN 1308-38-9) 5,5%
90 ---Andre varer 5,5%

 

 

2826 90 80 00 Udgår og erstattes af:
2826 90 80 --Andre varer.
10 ---Litiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3) 5,5%
90 ---Andre varer 5,5%

 

 

2850 00 20 40 --Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2) 4,6%

 

 

2903 39 90 15 ----Perfluor(4-metyl-2-penten), (CAS RN 84650-68-0) 5,5%

 

 

2903 89 90 40 ----Hexabromcyclododecan 5,5%

 

 

2907 29 00 40 ---2,3,5-Trimetylhydroquinon (CAS RN 700-13-0) 5,5%
45 ---2-Metylhydroquinon (CAS RN 95-71-6) 5,5%

 

 

2909 20 00 00 Udgår og erstattes af:
2909 20 00 -Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterhenethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:
10 --8-Methoxycedran (CAS RN 19870-74-7) 5,5%
90 --Andre varer 5,5%

 

 

2909 30 38 20 ----1,1'-Propan-2,2-diylbis(3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen), (CAS RN 21850-44-2) 5,5%

 

 

2914 29 00 50 ---Trans-ss-Damascon (CAS RN 23726-91-2) 5,5%

 

 

2914 39 00 20 Udgår

 

 

2914 50 00 40 --4-(4-Hydroxyfenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2) 5,5%

 

 

2914 69 90 40 ----p-Benzoquinon (CAS RN 106-51-4) 5,5%

 

 

2916 12 00 50 ---2-Hydroxyethylakrylat af renhed på 97 vægtprocent og derover (CAS RN 818-61-1) 6,5%

 

 

2916 31 00 00 Udgår og erstattes af:
2916 31 00 --Benzoesyre samt salte og estere deraf:
10 ---Benzylbenzoat (CAS RN 120-51-4) 6,5%
90 ---Andre varer 6,5%

 

 

2918 30 00 50 Udgår

 

 

2918 99 90 80 ----Natrium-5-(2-klor-4-(trifluormetyl)fenoxy)-2-nitrobenzoat, (CAS RN 62476-59-9) 6,5%

 

 

2919 90 00 50 --Triethylfosfat (CAS RN 78-40-0) 6,5%

 

 

2924 29 98 63 ----N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-metylcyclohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0) 6,5%

 

 

2928 00 90 30 --N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8) 6,5%

 

 

2930 90 99 13 ---Mercaptaminhydroklorid (CAS RN 156-57-0) 6,5%
18 ---1-Metyl-5-(3-metyl-4-(4-((trifluormetyl)thio)fenoxy)fenyl)biuret, (CAS RN 106310-17-2) 6,5%

 

 

2931 90 90 18 ---Trioctylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2) 6,5%

 

 

2932 99 00 20 ---Ethyl-2-metyl-1,3-dioxolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1) 6,5%

 

 

2933 29 90 70 ----Cyazofamid (ISO), (CAS RN 120116-88-3) 6,5%

 

 

2933 39 99 70 ----2,3-Diklor-5-trifluormetylpyridin, (CAS RN 69045-84-7) 6,5%
72 ----5,6-Dimethoxy-2-((4-piperidinyl)metyl)indan-1-on, (CAS RN 120014-30-4) 6,5%

 

 

2933 59 95 72 ----Triacetylganciclovir (CAS RN 86357-14-4) 6,5%

 

 

2933 69 80 72 ----Diethylhexylbutamidotriazon (INCI), (CAS RN 154702-15-5) 6,5%

 

 

2933 99 80 67 ----Candesartanehylester (INNM), (CAS RN 139481-58-6) 6,5%

 

 

2934 99 90 43 ----Clopidogrelsyre hydroklorid (CAS RN 144750-42-5) 6,5%
48 ----Propan-2-ol - 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10H-thieno(2,3-b)(1,5)benzodiazepin (1:2)dihydrat, (CAS RN 864743-41-9) 6,5%

 

 

2935 00 90 48 --(3R,5S,6E)-7-(4-(4-Fluorfenyl)-2-(metyl(metylsulfonyl)amino)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-ensyre -- 1-((R)-(4klorfenyl)(fenyl)metyl)piperazin (1:1), (CAS RN 1235588-99-4) 6,5%

 

 

3204 12 00 00 Udgår og erstattes af:
3204 12 00 --Syre-farvestoffer, også metalliserede, samt præparater på basis deraf:
10 ---Farvestof C.I. Acid Blue 9 6,5%
90 ---Andre varer 6,5%

 

 

3204 17 00 15 ---Farvestof C.I. Pigment Green 7 6,5%
20 ---Farvestof C.I. Pigment Blue 15:3 6,5%
25 ---Farvestof C.I. Pigment Yellow 14 6,5%
35 ---Farvestof C.I. Pigment Red 202 6,5%
45 ---Farvestof C.I. Pigment Violet 27 6,5%

 

 

3204 20 00 20 --Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 71 6,5%
30 --Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 6,5%

 

 

3205 00 00 20 -Farvestof C.I. Carbon Black 7 Lake 6,5%

 

 

3206 11 00 20 Udgår

 

 

3206 19 00 00 Udgår og erstattes af:
3206 19 00 --I andre tilfælde:
10 ---Præparat med indhold af:
-glimmer på 72 (+/- 2) vægtprocent og
-titandioxid på 28 (+/- 2) vægtprocent
6,5%
90 ---Andre varer 6,5%

 

 

3801 90 00 00 Udgår og erstattes af:
3801 90 00 -Andre varer:
10 --Ekspanderbar grafit (CAS RN 90387-90-9 og CAS RN 12777-87-6) 3,7%
90 --Andre varer 3,7%

 

 

3812 30 80 55 ---UV-stabilisator med indhold af:
-2-(4,6-bis(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) og
-enten N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-tirazin (CAS RN 193098-40-7 eller
-N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 82451-48-7)
6,5%
60 ---Lysstabilisator bestående af forgrenede og lineære alkylestere af 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxy-benzenpropansyre (CAS RN 127519-17-9) 6,5%
65

---Stabilisator til plastmaterialer, med indhold af:
-2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS-nr. 57583-35-4),
-2-ethylhexyl-10-ethyl-4-((2-((2-ethylhexyl)oxy)-2-oxoethyl)thio)-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (CAS RN 57583-34-3) og
-2-ethylhexylmercaptoacetat (CAS RN 7659-86-1)

6,5%
70 ---Lysstabilisator med indhold af:
-forgrenede og lineære alkylestere af 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxybenzenpropansyre (CAS RN 127519-17-9) og
-1-methoxy-2-propylacetat (CAS RN 108-65-6)
6,5%

 

 

3815 12 00 20 Udgår
30 Udgår 
 
 
3815 19 90 10 Tekst ændret til:
Katalysator bestående af kromtrioxid, dikromtrioxid eller organiske kromforbindelser på et bærestof af siliciumdioxid, med et porerumfang efter nitrogenabsorptionsmetoden på  2 cm3/g og derover 
 
 
3815 19 90 87 ----Kathod, i ruller, til  luft/zink-batterier (batterier til høreapparater)  6,5%
 
 
3817 00 80 30 --Blandede alkylnaftalener, modificeret med alifatiske kæder, med kædelængde fra 12 til 56 kulstofatomer 6,3%
 
 
3824 90 97 26 -----Vandig dispersion med indhold af:
-76 (± 0,5) vægtprocent sliliciumkarbid (CAS RN 409-21-2)
-4,6 (± 0,05) vægtprocent aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) og
-2,4 (± 0,05) vægtprocent yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9)
6,5%
31

-----Blanding med indhold af:
-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (CAS RN 41556-26-7) på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 80 vægtprocent, og
-metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 82919-37-7) på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent 

6,5%
32 -----Blanding af:
-basisk zirconiumkarbonat (CAS-nr. 57219-64-4) og
-ceriumkarbonat (CAS-nr. 537-01-9) 
6,5%
33 -----Præparat indeholdende:
-trioctylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2)
-dioctylhexylfosfinoxid (CAS RN 31160-66-4)
-octyldihexylfosfinoxid (CAS RN 31160-64-2) og
-triihexylfosfinoxid (CAS RN 597-50-2) 
6,5%
96 -----Tilberedning med indhold af:
-dimetylglutarat på 55% eller derover, men ikke over 78%
-dimetyladipat på 10% eller derover, men ikke over 28% og
-dimetylsuccinat på ikke over 25% 
6,5%
 
 
3903 90 90 60 ---Copolymer af styren og maleinsyreanhydrid, enten delvis forestret eller fuldstændig kemisk modificeret, med en gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på ikke over 4500, som flager og i pulverform  6,5%
 
 
3904 30 00 30 --Copolymer af vinylklorid, vinylacetat og vinylakkohol, med indhold af:
-vinylklorid på 87 vægtprocent og derover, men ikke over 92 vægtprocent, vinylacetat på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 9 vægtprocent og
-vinylalkohol på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3215 eller 8523  eller til brug ved fremstilling af belægninger til beholdere og lukkeanordninger som anvendes til levnedsmidler og drikkevarer 
6,5%
 
 
3907 20 11 50 ----(3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxyfenyl)-1-oxopropyl)-hydroxypoly(oxo-1,2-ethandiyl)(CAS RN 104810-48-2)  6,5%
60 ----Præparat indeholdende:
-a-(3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxyfenyl)-1-oxopropyl)-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl)(CAS RN 104810-48-2) og
-a-(3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxyfenyl)-1-oxopropyl)-w-(3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetylethyl)-4-hydroxyfenyl)-1-oxopropoxy)poly(oxy-1,2-ethandiyl)(CAS RN 104810-47-1) 
6,5%
 
 
3911 90 99 60 -----Copolymer af styren og maleinsyreanhydrid, enten delvis forestret eller fuldstænding kemisk modificeret, med en gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på ikke over 4500, som flager og i pulverform  6,5%
 
 
3912 20 11 00 Udgår og erstattes af: 
3912 20 11 ---Kollodium og celloidin: 
10 ----Cellulosenitrat  6,5%
90 ----Andre varer  6,5%
 
 
3919 10 80 80 ----Akrylbånd i ruller:
-der er selvklæbende på begge sider
-af samlet tykkelse 0,04 mm og derover, men ikke  over 1,25 mm
-af samlet bredde 5 mm og derover, men ikke over 1 205 mm til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528 
6,5%
 
 
3919 90 00 83 ---Akrylbånd i ruller:
-der er selvklæbende på begge sider
-af samlet tykkelse 0,04 mm og derover, men ikke  over 1,25 mm
-af samlet bredde 5 mm og derover, men ikke over 1 205 mm til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528  
6,5%
85 ---Flerlagsfolie af poly(metylmetakrylat) og påmetalliserede lag af sølv og kobber:
-med en reflektans på mindst 93,5% bestemt ved ASTM G173-03
-dækket på den ene side med et aftageligt lag af polyethylen
-dækket på den anden side med et trykfølsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende siliconebehandlet polyesterfolie 
6,5%
87 ---Selvklæbende gennemsigtig folie med en transmissionsfaktor på over 90% og slør på mindre end 3% (bestemt ved ASTM D 1003), bestående af flere lag, herunder:
-et akrylklæbelag af tykkelse 20 µm og derover, men ikke over 70 µm
-et polyurethanbaseret lag af tykkelse 100 µm og derover, men ikke over 300 µm   
6,5%
 
 
3920 10 28 91 Tekst ændret til:
Poly(ethylen) folie trykt med et grafisk design, som er dannet ved hjælp af fire basistrykfarver plus specialfarver, hvorved der dannes mange farver i tryk på foliens ene side, og én farve på den modsatte side; det grafiske design har desuden følgende karakteristika:
-det er repetitivt og jævnt fordelt over foliens længde
-det er ligeligt og synligt tilrettet, når det betragtes fra foliens bag- eller forside 
 
 
3920 20 21 40

----Biaxialt orienteret polypropylenfolie i plader:
-af tykkelse ikke over 0,1 mm
-påført speciallag på begge sider med henblik på trykning af pengesedler

6,5%
 
 
3920 20 29 50 -----Polypropylenfolie i rulle:
-med en tykkelse ikke over 30 µm
-med en bredde ikke over 210 mm
-som opfylder kravene i ASTM D882,
til brug ved fremstillingen af separatorer til litium-ion-batterier til elkøretøjer  
6,5%
 
 
3920 51 00 30 Tekst ændret til:
Biaxialt orienteret foli af poly(metylmetakrylat), af tykkelse 50 µm og derover, men ikke over 90 µm 
 
 
3921 14 00 00 Udgår og erstattes af: 
3921 14 00 --Af regenereret cellulose: 
20 ---Celleblokke af celluloseregenerater, som er imprægneret med vand med indhold af magnesiumklorid og kvaternær ammoniumforbindelse, og som måler 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)  6,5%
80 ---Andre varer  6,5%
 
 
3921 90 90 00 Udgår og erstattes af: 
3921 90 90 --I andre tilfælde: 
10 ---Polymer-metallaminat, i ruller, bestående af:
-et lag af poly(ethylentereftalat)
-et lag aluminium,
-et lag polypropylen
-af bredde ikke over 275 mm
-af samlet tykkelse ikke over 165 µm, og
-som opfylder kravene i ASTM D1701-91 og ASTM D882-95A til brug ved fremstillingen af litium-ion-batterier til elkøretøjer 
6,5%
90 ---Andre varer  6,5%
 
 
3923 10 00 00 Udgår og erstattes af: 
3923 10 00 -Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande: 
10 --Fotomaskekassetter:
-bestående af antistatiske materialer eller blandet termoplast, der har særlige egenskaber med hensyn til elektrostatisk udladning (ESD) og  afgivelse af gasser
-med ikkeporøse overflader, der er modstandsdygtige over for slid og slag
-monteret med et særligt udformet fasthokdelsessystem, der beskytter fotomasken mod skader på overfladen eller af kosmetisk karakter
-også med pakning
til anvendelse til at rumme fotomasker inden for fotolitografi
6,5%
90 --Andre varer  6,5%
 
 
3924 90 00 20 Udgår 
 
 
3926 90 97 80 ----Dele til bilradiofrontplader:
-af akrylonitril-butadien-styren, også med polykarbonat
-med belægninger af kobber, nikkel og krom
-af samlet belægningstykkelse 5,54 µm og derover, men ikke over 22,3 µm 
6,5%
 
 
7318 14 99 91-99 Udgår og erstattes af: 
7318 14 99 -----Andre varer: 
------Bjergbolt:
-i form af en selvskærende skrue
-af længde over 300 mm af den art, der bruges til mineunderstøtning: 
20 -------Afsendt fra Malaysia  3,7%
29 -------Andre varer  3,7%
------Andre varer: 
92 -------Afsendt fra Malaysia  3,7%
98 -------Andre varer  3,7%
 
7326 90 98 40 ----Fjernsynsstander med metaloverdel til montering og stabilisering af fjernsynskabinet  2,7%
 
 
7410 11 00 00 Udgår og erstattes af: 
7410 11 00 --Af raffineret kobber: 
10 ---Grifit/kobber-laminatfolierulle af:
-bredde 610 mm eller derover, men ikke over 620 mm
-diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm
til brug ved fremstillingen af litium-ion-batterier til elkøretøjer 
5,2%
 
 
7410 22 00 00 Udgår og erstattes af: 
7410 22 00 --Af kobberlegeringer: 
10 ---Udskåret plade af kobberfolie, forniklet, af:
-bredde 70 mm (± 5 mm)
-tykkelse 0,4 mm (± 0,2 mm)
-længe ikke over 55mm
til brug ved fremstillingen af litium-ion-batterier til elkøretøjer 
5,2%
 
 
7607 11 90 40 ----Aluminiumfolie i ruller:
-af renhed på 99,99 vægtprocent
-af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm
-af bredde 500 mm
-med et overfladeoxidlag af tykkelse 3-4 nm
-og med kubisk tekstur på over 95% 
7,5%
 
 
7607 19 90 00 Udgår og erstattes af: 
7607 19 90 ---Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm: 
10 ----Folie bestående af et laminat af litium og mangan forbundet med aluminium, i ruller, af:
-bredde 595 mm eller derover, men ikke over 605 mm, og
-diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm
til brug ved fremstillingen af katoder til litium-ion-batterier til elkøretøjer   
7,5%
90 ----Andre varer  7,5%
 
 
7616 99 90 70 -----Forbindelsesdele til brug i produktionen af halerotoraksler til helikoptere  6%
 
 
8108 90 30 40 ---Tråd af en titanlegering med et indhold i vægtprocent på
-22% (± 3%) vanadium og
-4% (± 0,5%) aluminium
7%
 
 
8108 90 50 70 ---Bånd af titaniumlegering med et indhold i vægtprocent på
-15% (± 1%) vanadium
-3% (± 0,5%) krom
-3% (± 0,5%) tin og
-3% (± 0,5%) aluminium 
7%
75 ---Plader, bånd og folier af titanlegering med et indhold i vægtprocent på:
-0,3% eller derover, men ikke over 0,7% aluminium, og
-0,25% eller derover, men ikke over 0,6% silicium 
7%
80 ---Plader, bånd og folie af koldvalset titanlegering med et indhold i vægtprocent på:
-0,25% jern,
-0,20% oxygen,
-0,08% kulstof,
-0,03% nitrogen og
-0,013% hydrogen 
7%
 
 
8108 90 90 20 ---Dele af brillestel og -indfatninger, herunder bolte af den art der anvendes til brillestel og -indfatninger, af titanlegering  7%
 
8113 00 20 00 Udgår og erstattes af: 
8113 00 20 -Ubearbejdet: 
10 --Blokke (cermets) med et indhold i vægtprocent på 60% eller derover af aluminium og 5% eller derover af borkarbid  4%
90 --Andre varer  4%
 
 
8302 42 00 80-99 Udgår og erstattes af: 
8302 42 00 90 ----I andre tilfælde 
 
 
8409 91 00 00 Udgår og erstattes af: 
8409 91 00 --Udelukkende eller hovedsagelig bestemt til stempelmotorer med gnisttænding:
10 ---Udstødningsmanifold, der opfylder standarden DIN EN 13835, også med turboladerhus, med fire indsugningsåbninger til brug ved fremstilling af udstødningsmanifold, der afdrejes, fræses, bores og/eller forarbejdes på anden vis  2,7%
90 ---Andre varer  2,7%
 
 
8409 99 00 20 ---Udstødningsmanifold, der opfylder standarden DIN EN 13835, også med turboladerhus, med fire indsugningsåbninger til brug ved fremstilling af udstødningsmanifold, der afdrejes, fræses, bores og/eller forarbejdes på anden vis   2,7%
 
 
8414 59 80 90 Udgår og erstattes af: 
----Andre varer: 
8414 59 80 40 -----Tværstrømsventilator:
-med en højde på 575 mm (± 1,0 mm) eller derover, men højst 850 mm (± 1,0 mm)
-med en diameter på 95 mm (± 0,6 mm) eller 102 mm (± 0,6 mm)
-fremstillet af en antistatisk, antibakteriel og varmeresistent råvare af 30% glasfiberarmeret plast, der er modstandsdygtig over for temperaturer på mindst 70 oC (± 5 oC)
til brug ved fremstilling af indendørs enheder af splittype luftkonditioneringsanlæg
2,3%
8414 59 80 99 -----Andre varer  2,3%
 
 
8414 90 00 60 --Tværstrømsventilator:
-med en højde på 575 mm (± 1,0 mm) eller derover, men højst 850 mm (± 1,0 mm)
-med en diameter på 95 mm (± 0,6 mm) eller 102 mm (± 0,6 mm)
-fremstillet af en antistatisk, antibakteriel og varmeresistent råvare af 30% glasfiberarmeret plast, der er modstandsdygtig over for temperaturer på mindst 70 oC (± 5 oC)
til brug ved fremstilling af indendørs enheder af splittype luftkonditioneringsanlæg 
2,2%
 
 
8482 80 00 00 Udgår og erstattes af: 
8482 80 00 -Andre varer, herunder kombinerede kugle- og rullelejer: 
10 --Forbindelsesdele til brug i produktionen af halerotoraksler til helikoptere  8%
90 --Andre varer  8%
 
 
8501 31 00 60

---Jævnstrømsmotor, uden børster, der kan dreje mod uret med:
-en indgangsspænding på 264 V eller derover, men ikke over 391 V,
-en ydre diameter på 81 mm (± 2,5 mm) eller derover, men ikke over 150 mm (± 0,8 mm),
-en udgangsspænding på ikke over 125 W,
-en viklingsisolering i klasse E eller B,
til brug ved fremstilling af indendørs eller udendørs enheder af split-type luftkonditioneringsanlæg  

2,7%
 
 
8504 40 82 40 -----Trykt kredsløb med en ensretterbro og andre aktive og passive komponenter
-med to udgangskonnektorer
-med to indgangskonnektorer, som er tilgængelige og kan benyttes parallelt
-kan skifte mellem fuldt oplyst og dæmpet driftstilstand
-med en indgangsspænding på 40 V (+25% -15%) eller 42 V (+25% -15%) i fuldt oplyst tilstand og en indgangsspænding på 30 V (± 4 V) i dæmpet driftstilstand, eller
-med en indgangsspænding på 230 V (+20% -15%) i fuldt oplyst driftstilstand og en indgangsspænding på 160 V (± 15%) i dæmpet driftstilstand, eller
-med en indgangsspænding på 120 V (15% - 35%) i fuldt oplyst driftstilstand og en indgangsspænding på 60 V (± 20%) i dæmpet driftstilstand
-med en indgangsstrøm, der når 80% af sin nominelle værdi i løbet af højst 20 ms
-med en indgangsfrekvens på mindst 45 Hz, men højst 65 Hz for 42 V og 230 V, og 45-70Hz for 120 V-udgaverne
-med et maksimalt påslagsstrømsoversving på højst 250% af indgangsstrømmen
-med en periode med påslagsstrømsoversving på højst 100 ms
-med et maksimalt påslagsstrømsundersving på højst 50% af indgangsstrømmen
-med en periode med påslagsstrømsundersving på højst 20 ms
-med en forudfastsættelig udgangsstøm
-med en udgangsstrøm, som når 90% af sin nominelle forudfastsatte værdi i løbet af højst 50 ms
-med en udgangsstrøm, som når nul inden for 30 ms efter afbrydelse af indgangsspændingen
-med en defineret fejlstatus i tilfælde af ingen eller for stor belastning (EOL-funktion) 
3,3%
 
 
8505 11 00 31 Tekst ændret til:
Permamagnet med en remanens på 455 mT (± 15 mT) 
8505 11 00 40 ----Ring af neodym-jern med en udvending diameter på 13 mm og derunder, en indvendig diameter på 9 mm og derunder  2,2%
 
 
8505 19 90 31-99 Udgår og erstattes af:
8505 19 90 90 ----I andre tilfælde  2,2%
 
 
8506 90 00 00 Udgår og erstattes af: 
8506 90 00 -Dele: 
10 --Kathod, i ruller, til luft/zink-batterier (batterier til høreapparater)  4,7%
90 --Andre varer  4,7%
 
 
8507 60 00 65 --Cylindrisk litium-ion-batteri med
-3,5 V DC til 3,8 V DC,
-300 mAh til 900 mAh og
-en diameter på 10,0 mm til 14,5 mm 
2,7%
75 --Rektangulær litium-ion-akkumulator med
-en metalbeklædning,
-en længde på 173 mm (± 0,15 mm),
-en bredde på 21 mm (± 0,1 mm),
-en højde på 91 mm (± 0,15 mm),
-en nominel spænding på 3,3 V og
-en nominel effekt på 21 Ah eller derover 
2,7%
 
 
8507 90 30 90 Udgår og erstattes af: 
---Andre varer: 
8507 90 30 95 ----Polypropylenfolie i rulle:
-med en tykkelse ikke over 30 µm
-med en bredde ikke over 210 mm
-som opfylder kravene i ASTM D882
til brug ved fremstillingen af separatorer til litium-ion-batterier til elkøretøjer  
2,7%
8507 90 30 99 ----Andre varer  2,7%
 
 
8507 90 80 90 Udgår og erstattes af: 
8507 90 80 ---Andre varer: 
50 ----Polymer-metallaminat, i ruller, bestående af:
-et lag af poly(ethylentereftalat)
-et lag aluminium,
-et lag polypropylen
-af bredde ikke over 275 mm
-af samlet tykkelse ikke over 165 µm, og
-som opfylder kravene i ASTM D1701-91 og ASTM D882-95A
til brug ved fremstillingen af litium-ion-batterier til elkøretøjer  
2,7%
60 ----Grifit/kobber-laminatfolierulle af:
-bredde 610 mm eller derover, men ikke over 620 mm
-diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm
til brug ved fremstillingen af litium-ion-batterier til elkøretøjer 
2,7%
70  ----Udskåret plade af kobberfolie, forniklet, af:
-bredde 70 mm (± 5 mm)
-tykkelse 0,4 mm (± 0,2 mm)
-længe ikke over 55mm
til brug ved fremstillingen af liium-ion-batterier til elkøretøjer 
2,7%
80  ----Folie bestående af et laminat af litium og mangan forbundet med aluminium, i ruller, af:
-bredde 595 mm eller derover, men ikke over 605 mm, og
-diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm
til brug ved fremstillingen af katoder til litium-ion-batterier til elkøretøjer    
2,7%
8507 90 80 99  ----Andre varer  2,7%
 
8529 90 49 00  Udgår og erstattes af:
8529 90 49   ----Af andre materialer:
10  -----Fjernsynsstander med metaloverdel til montering og stabilisering af fjernsynskabinet 3%
90  -----Andre varer 3%
 
8529 90 92 60  -----Fjernsynsstander med metaloverdel til montering og stabilisering af fjernsynskabinet 5%
 
8545 90 90 30  ---Grifit/kobber-laminatfolierulle af:
-bredde 610 mm eller derover, men ikke over 620 mm
-diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm
til brug ved fremstillingen af litium-ion-batterier til elkøretøjer 
2,7%
 
8708 80 99 00  Udgår og erstattes af:
8708 80 99   ----I andre tilfælde:
10  -----Stempelstang til støddæmpere, der anvendes i motorkøretøjers affjedringssystemer, med:
-en diameter i det bredeste punkt på 12,4 mm eller derover, men ikke mere end 28 mm
-en længde på 236,5 mm eller derover, men ikke mere end 563,5 mm
3,5%
90  -----Andre varer 3,5%
   
8714 99 90 81  Udgår
   
8803 30 00 90  Udgår og erstattes af:
8803 30 00   --Andre varer:
40  ---Forbindelsesdele til brug i produktionen af halerotoraksler til helikoptere 2,7%
50  ---Præformede rotoraksler til helikoptere
-med cirkulært tværsnit
-med en længde på 1 249,68 mm eller derover, men ikke mere end 1 496,06 mm
-med en ydre diameter på 81,356 mm eller derover, men ikke mere end 82,2198 mm
-rundsænket i begge ender til en ydre diameter på 63,8683 mm eller derover, men ikke mere end 66,802 mm
-varmebehandlet efter standarderne MIL-H-6088, AMS 2770 eller AMS 2772
2,7%
8803 30 00 99  ---I andre tilfælde 2,7%
 
 
9001 10 90 30  ---Polymer optiske fibre med
-kerne af polymetylmethakrylat
-beklædning af fluorpolymer
-diameter på højst 3,0 mm og
-længde på over 150 m
af den art, der anvendes til fremstilling af polymer optiske fiberkabler
2,9%
   
 
9003 90 00 00  Udgår og erstattes af:
9003 90 00   -Dele:
10 --Dele af brillestel og -indfatninger, herunder bolte af den art, der anvendes til brillestel og -indfatninger, af titanlegering 2,2%
90  --Andre varer  2,2%
 
 
9506 91 10 10-90  Udgår og erstattes af:
9506 91 10 00  ---Motionsudstyr med justerbar belastning 2,7%
 
 
18.07.2012    
4402 10 00 00  Udgår og erstattes af: 
4402 10 00   -Af bambus: 
10  --Eksporteret fra Somalia  0
90  --I andre tilfælde  0
   
   
4402 90 00 00  Udgår og erstattes af: 
4402 90 00   -I andre tilfælde: 
10 --Eksporteret fra Somalia 0
90 --I andre tilfælde 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2012) som forventes udsendt ultimo august 2012.