Dato for udgivelse
13 Jul 2012 11:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-112319
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførselsforordning (EU) nr. 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførselsforordning 626/2012 - offentliggjort i EU-Tidende L182 af 13. juli 2012 ændret gennemførselsforordning (EU) 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre (toldtariffens pos. 2918 12 00 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Der er ændret i tabellen i artikel 1, stk. 2 i gennemførselsforordning (EU) nr. 349/2012.

For så vidt ændringen i gennemførselsforordning (EU) nr. 349/2012 henvises til teksten i forordning (EU) nr. 626/2012.

Forordningen træder i kraft 14. juli 2012.