Dato for udgivelse
13 Jul 2012 11:22
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-057978
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af den delvise interimsundersøgelse og udløbsundersøgelse vedrørende de antidumpingforanstaltninger over for importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand, som blev indført ved forordning (EF) nr. 1425/2006.


Rådet har ved gennemførselsforordning 627/2012 - offentliggjort i EU Tidende L182 af 13. juli 2012 ophævet antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poser af plast (toldtariffens pos. 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 og 3923 29 90 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og afsluttet proceduren vedrørende denne import.

Den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poseraf plast (toldtariffens pos. 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 og 3923 29 90 20), med oprindelse i Folkerepublikken Kina der blev indledt i henhold til artikel 11, stk.3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 afsluttes.

For så vidt angår ophævelse af antidumpingforanstaltninger samt afslutning af interimsundersøgelsen henvises til teksten i forordning (EU) nr. 627/2012.

Forordningen træder i kraft 14. juli 2012.