Dato for udgivelse
06 Jul 2012 14:27
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-149483
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Kommissionen har udstedt forordninger om tarifering af varer med sekskantshoved uden gevind og pyntekvist af kunstige blomster, samt ændret  forklarende bemærkninger for pos: 8534, 8544, 8714 samt bestemmelse 4 til kap 95
 


Kommissionen har den 19 juni 2012 vedtaget forordning (EU) 553/2012 (offentliggjort i EU-Tidende L 166 af 27 juni 2012) om tarifering under pos 7318 15 89 af varer uden gevind med sekskanthoved, bestemt til videre forarbejdning. varen betragtes som en ufærdig vare jf de almindelige tariferingsbestemmelser punkt 2 a, samt forklarende bemærkninger til samme.

Kommissionen har samme dato 19 juni 2012 vedtaget forordning (EU) 554/2012 ( også offentliggjort i EU-Tidende L 166 af 27 juni 2012) om tarifering under pos 6702 90 00 af pyntekvist af kunstige blomster, beregnet som lyskrans.

Forordningerne træder i kraft 17 juli 2012

 

Kommissionen har endvidere offentliggjort Forklarende bemærkninger til KN, pos: 8534, 8544, 8714 samt bestemmelse 4 til kap 95. jf EU-Tidende  nr C 187 af 2012

8534 Trykte kredsløb, hvor der er tilføjet:

2) fleksible elektriske ledere i form af trykte kredsløb.

8544 Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele, hvor den eksisterende tekst erstattes af følgende:

»Undtaget fra denne position er bl.a.:
a) fleksible elektriske ledere i form af trykte kredsløb (pos. 8534 00)
b) særskilt præsenterede konnektorer og forbindelsesdele til kabler eller andre elektriske ledere (pos. 8535 eller 8536);
c) konnektorer til optiske fiberkabler (pos. 8536 70 00).«

8544 42 10 Af den art der anvendes til telekommunikation

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 8544.

I denne underposition forstås ved udtrykket »af den art der anvendes til telekommunikation« også elektriske ledere, der er forsynet med konnektorer, der anvendes i telekommunikationsnet, fx for at forbinde en automatisk databehandlingsmaskine med et modem.

Undtaget fra positionen er dog:a) elektriske ledere, som er forsynet med konnektorer, og som anvendes til at forbinde andre apparater (f.eks. en DVD-afspiller med en skærm eller en automatisk databehandlingsmaskine med en monitor, en printer, et tastatur, en projektor osv.)b) elektriske ledere, der er udformet til at kunne sættes i maskiner, f.eks. en automatisk databehandlingsmaskine eller en enhed i denne, med henblik på at forbinde forskellige interne dele af maskinenc) elektriske ledere, som kun tjener til strømforsyning, f.eks. elkabler

8544 49 20 Af den art der anvendes til telekommunikation, til spænding 80 volt og derunder

De Forklarende Bemærkninger til pos. 8544 42 10 finder tilsvarende anvendelse.«.

8714 99 50 Kædeomskiftere (Derailleur-gear)

Kædeomskiftere henhørende under denne underposition er mekanismer, der gør det muligt at flytte en cykels kæde på forkædehjulene eller på bagkædehjulene. Et komplet kædeomskiftersæt består normalt af mindst én kædeomskifter (fortil eller bagtil se billeder) og en gearvælger, der er kabelforbundet med kædeomskifteren. Når en cyklist betjener gearvælgeren og samtidig træder i pedalerne, flytter ændringen i kabeltrækkraften kædeomskifteren fra side til side, hvilket skifter kæden over på forskellige kædehjul.

Denne underposition omfatter også kædeomskiftere til forkæde- eller bagkædehjul, der præsenteres særskilt, såvel som sæt bestående af disse kædeomskiftere med kabler eller gearvælgere i usamlet tilstand. Præsenteres gearvælger og kabler særskilt, skal de tariferes i pos. 8714 99 90 som dele.


Bestemmelse 4 til kapitel 95
Varer i sæt, der skal tariferes under pos. 9503 i henhold til denne bestemmelse, består af en eller flere varer henhørende under pos. 9503 kombineret med en eller flere varer henhørende under andre positioner, pakket som sæt til detailsalg, og sættet har tydelig karakter af legetøj.
Sådanne sæts væsentlige karakter af legetøj skyldes ikke kun emballagen, men også bestanddelenes betydning, værdi og anvendelse.
Tariferingen af sådanne kombinationer i den relevante underposition bestemmes af de varer henhørende under pos. 9503, som er indeholdt i kombinationen; der tages ikke hensyn til de andre bestanddele

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af de to tariferingsforordninger og de Forklarende Bemærkning kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret