Dato for udgivelse
09 Jul 2012 10:17
Til
Importører mv.
Sagsnummer
07-013521
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførselsforordning (EU) nr. 467/2010 på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af silicium afsendt fra Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan eller ej, og om at gøre denne import genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning EU nr. 596/2012 offentliggjort i EU-tidende L176 af 6. juli 2012 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgørelse af de antidumpingforanstaltninger, der inførtes ved Rådets gennemførselsforordning (EU) nr. 467/2010 på importen af slilicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af silicium (taric kode 2804 69 00 20) afsendt fra Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår registreringen henvisen til teksten i Kommisisonens forordning (EU) nr. 596/2012.

Forordningen trådte i kraft 7. juli 2012.