Dato for udgivelse
04 Jul 2012 13:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-119271
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Rusland og Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009, og afslutning af udløbsproceduren vedrørende importen af visse sømløsse rør af jern eller stål med oprindelse i Kroatien.


Rådet har ved gennemførselsforordning (EU) nr. 585/2012 offentliggjort i EU-tidende L 174 af 4. juli 2012 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål (toldtariffens pos. 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 og 7304 59 93 20) med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder, med kulstofværdi på 0,86 og derunder  med oprindelse i Rusland og Ukraine.

Den fornyede undersøgelse vedrørende importen af visse sømløse rør af jern eller stål (toldtariffens pos. 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 og 7304 59 93 20) med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder, med kulstofværdi på 0,86 og derunder  med oprindelse i Kroatien afsluttes.

Forordningen træder i kraft 5. juli 2012.

Der henvises til teksten i forordning (EU) nr. 585/2012