Varer og ydelser kan leveres momsfrit til:

  • Det Forenede Kongeriges væbnede styrker, der er udstationeret på øen Cypern i medfør af traktaten om oprettelse af Republikken Cypern af 16. august 1960, når disse varer og ydelser er bestemt til brug for styrkerne eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner. Fritagelsen er betinget af, at de pågældende er berettiget til momsfritagelse i Republikken Cypern. For varers vedkommende er fritagelsen betinget af, at varerne transporteres til Republikken Cypern.

Se ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra f. Bestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, første afsnit, litra e) og andet afsnit.

Bemærk

Virksomheden skal være i besiddelse af en gyldig fritagelsesattest for, at salget kan ske momsfrit. Se afsnit D.A.10.1.1.7.6.

Bestemmelsen blev indsat i momsloven ved lov nr. 277 af 27. marts 2012 med virkning fra 1. april 2012. Før da blev britiske styrker på Cypern anset for omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c. Se evt. D.A.1.1.7.3 i Den juridiske vejledning 2012-1.