Indhold

Dette afsnit handler om

  • National sambeskatning (C.D.3.1)
  • International sambeskatning (C.D.3.2
  • Overgangsregler for genbeskatning af underskud ("skyggesambeskatning") (C.D.3.4)