Dato for udgivelse
02 Jul 2012 13:22
SKM-nummer
SKM2012.422.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-024963
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, benyttelse, omberegnet ejendomsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2003, 1. oktober 2005, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2009 som følge af at ejendommen fejlagtigt har været vurderet som sommerhus i stedet for helårsbolig.

Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 12, 13 og 15
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 12, 13 og 15
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Henvisning

Vurderingsvejledning 2012-1 F.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit A.A.8.6.

Ejer købte ejendommen i 2000 og fik samme år en landzonetilladelse, som ændrede ejendommens status fra sommerhus (benyttelseskode 08) til helårsbolig (benyttelseskode 01).

Kommunen glemte at registrere den ændrede benyttelse, og ejendommen blev i perioden 2001 til 2009 derfor fejlagtigt vurderet som sommerhus.

SKAT har i forbindelse med vurderingen 1.10.2003 foretaget en ansættelse af ejendomsværdien i niveau 2003 på grund af ombygning.

Samtidig stod ejendommen fortsat registreret som sommerhus i BBR-registeret.

Fejlen betyder, at beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten har været forkert. Vurderingen herunder de omberegnede ejendomsværdier blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte:

1. oktober 2003: Benyttelsen blev ændret fra sommerhus til beboelsesejendom, ejendomsværdien fra 1.050.000 kr. til 740.000 kr. samt den omberegnede ejendomsværdi i 2001-niveau fra 860.000 kr. til 730.000 kr. og værdien i 2002-niveau fra 1.000.000 kr. til 810.000 kr.

1. oktober 2005: Benyttelsen blev ændret fra sommerhus til beboelsesejendom og ejendomsværdien fra 1.500.000 kr. til 910.000 kr.

1. oktober 2007: Benyttelsen blev ændret fra sommerhus til beboelsesejendom og ejendomsværdien fra 1.900.000 kr. til 1.250.000 kr.

1. oktober 2009: de omberegnede værdier i 2001 og 2002 niveau er ansat uden hjemmel og bortfalder.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har fremadrettet skattemæssig virkning fra indkomståret 2010.