Dato for udgivelse
29 Jun 2012 11:19
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-063376
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilføjelse af en virksomhed vedrørende importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 567/2012 offentliggjort i EU-tidende L 169 af 29. juni 2012 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser (toldtariffens pos. 6907 10 00 00, 6907 90 20 00, 6907 90 80 00, 6908 10 00 00, 6908 90 11 00, 6908 90 20 00, 6908 90 31 00, 6908 90 51 00, 6908 90 91 00, 6908 90 93 00 og 6908 90 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) ved tilføjelse af en virksomhed til listen i bilag I over producenter fra Folkerepublikken Kina.

For så vidt angår tilføjelse af virksomhed henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 567/2012.

Forordningen træder i kraft den 30. juni 2012.