Dato for udgivelse
29 Jun 2012 10:51
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075438
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) Nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 558/2012 offentliggjort i EU-tidende L 168 af 28. juni 2012 ændret gennemførelsesforordning (EU) Nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina (CN), som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea (KR), uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea.

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 558/2012.

Forordningen træder i kraft den 29. juni 2012.