Indhold

Dette afsnit handler om leverancer af varer ved trekantshandel inden for EU.

Definition

Trekantshandel er, når en udenlandsk virksomhed, der er registreret for merværdiafgift i et andet EU-land, sælger varer her i landet, som er erhvervet fra et andet EU-land end det land, hvor virksomheden er registreret. Se ML § 35, stk. 1, nr. 2.

Angivelsespligt

Erhvervelse af varer fra andre EU-lande ved trekantshandel er fritaget for afgift, når den registrerede varemodtager her i landet betaler afgiften efter ML § 46, stk. 1, nr. 1. Se ML § 35, stk. 1, nr. 2.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om den udenlandske virksomheds dokumentation for, at afgift ikke skal betales af virksomheden. Se ML § 35, stk. 1, nr. 2. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 1435 af 29. november 2023, ►§ 108-110◄ (MLbek).

Det er bestemt i MLbek ►§ 108, stk. 2◄, at mellemhandleren skal angive følgende oplysninger:

  • Virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode
  • Den endelige varemodtagers registreringsnummer
  • Den samlede værdi af virksomhedens salg uden afgift til den pågældende varemodtager

Dette skal ske særskilt på den angivelse, som er nævnt i MLbek ►§ 99◄. Se MLbek ►§ 108, stk. 2◄.