åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.4.2.2.1 Leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande.

Registrerede virksomheder, der til andre EU-lande leverer varer og ydelser, hvor aftageren er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter ML § 16, stk. 1, skal indsende lister over sådanne leverancer m.v. til SKAT. Se ML § 54, stk. 1.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Se ML § 54, stk. 1. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, kapitel 14.

Se også afsnit D.A.6.2 om leveringsstedet for ydelser og D.A.10.1 om momsfritagelse efter ML § 34.