åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.5 Efterbetaling, skønsmæssig ansættelse og revisorpålæg efter opkrævningsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om efterbetaling og skønsmæssige ansættelser efter opkrævningslovens bestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Betaling og forrentning af krav i henhold til en efterangivelse, jf. OPKL § 5, stk. 1 (væsentlige ændringer) (A.B.5.1)
  • Skønsmæssig ansættelse efter opkrævningsloven (A.B.5.2)
  • Revisorpålæg - manglende regnskab - anvendelse af en ekstern revisor (A.B.5.3).

Bemærk

Skønsmæssige ansættelser efter skattekontrolloven fremgår af afsnit A.C.2.1.4.4.