Dato for udgivelse
28 Jun 2012 12:44
Til
Virksomheder registreret efter el-afgiftsloven
Sagsnummer
12-154254
Resumé

Et lovforslag om ændring af bl.a. elafgiftsloven  blev vedtaget den 8.  juni 2012. I denne ændres energisparebidrag til energieffektiviseringsbidrag.


Lov nr. 574 om  ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven blev vedtaget af Folketinget den 8.  juni 2012.

I forhold til elafgiftsloven ændres energisparebidrag til energieffektiviseringsbidrag.

El-netvirksomheder og andre virksomheder bør være opmærksomme på den ændrede ordlyd ved fakturering mv.

Loven og hermed ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2012.